INTERREG (ROHU-54) Nagyzerind-Újkígyós határmenti együttműködés a katasztrófaelhárítás és megelőzés területén

Nagyzerind-Újkígyós határmenti együttműködés a katasztrófaelhárítás és megelőzés területén

Az Együttműködés a katasztrófaelhárítás és megelőzés területén Nagyzerind és Újkígyós települések között – RiskMan (ROHU-54) című projekt Nagyzerind Község és Újkígyós Város határon átnyúló partnerségére épül. A projektet az Európai Unió által finanszírozott Interreg V-A Románia-Magyarország Program támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében, Románia és Magyarország kormányainak társfinanszírozásával. A térség hasonló kihívásokkal küzd a katasztrófaelhárítás területén, olyan környezeti és emberi beavatkozások nyomán generált katasztrófahelyzetekkel nézve szembe, melyek negatívan érintik a lakosságot és szükségessé teszik különböző intézmények együttműködését.

A projekt ezen problémák kezelését tűzte ki célul azáltal, hogy olyan tevékenységeket valósít meg, melyek elősegítik a hatékonyabb kockázatkezelést és a Nagyzerind-Újkígyós határmenti térségben élő lakosok katasztrófahelyzetekre való felkészültségét. A pályázat tevékenységeinek eredményeként a szakemberek felkészültebbek lesznek a katasztrófavédelmi beavatkozások kezelésére, a pályázat keretében beszerzett korszerű eszközállomány segítségével pedig rövidebb idő alatt és hatékonyabban fognak tudni válaszolni a kihívásokra.

A pályázat az alábbi főbb tevékenységek megvalósulását tűzte ki célul:

– 5 közös gyakorlat a katasztrófavédelmi szakemberek számára, melyből 3 Nagyzerinden, 2 Újkígyóson

– 2 közös tematikus műhely megszervezése

– eszközbeszerzés (melyből Nagyzerinden: tűzoltóautó, sürgősségi beavatkozásra felszerelt jármű és tűzoltó felszerelés)

– 1-1 lakossági tájékoztató és szemléletformáló esemény a két településen, minum 200 fő részére

– 1 közös, diákokat célzó katasztrófavédelmi helyzetekre felkészítő és szemléletformáló kampány

A projekt megvalósítása 2019. április 1-én kezdődött és 2020. március 31-ével zárul. A két partner költségvetése 489230,00 EUR, amelyből 415845,50 EUR (85%) az ERFA támogatás, 13%, illetve 10%-ot a két kormány finanszíroz, a fennmaradó összeg pedig a két település saját hozzájárulása.

Projektkoordinátor: Bier Clara

Kapcsolat: projects.zerind@gmail.com |Telefon/ Fax: 0257-355566 | www.primariazerind.ro

Ezen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.