Anunț licitație publică teren CF nr. 302215

ANUNȚ

Comuna Zerind organizează licitație publică în data de 25.01.2018 ora 10.00 pentru vănzarea terenului neproductiv în extravilan , proprietatea privată a Comunei Zerind , înscris în CF nr. 302215 Zerind în suprafața totala de 19882 mp.

Prețul de pornire la licitația publică este de 18.000 RON.

Preț caiet de sarcini 50 lei/buc . Garanția de participare 20 % din valoarea terenului, prin depunere la caseria primăriei Comuna Zerind sau prin virament bancar în contul nr.RO43TREZ0225006XXX000054 Trezoreria Chisineu – Cris beneficiar Comuna Zerind , Cod fiscal 3519364.

Garanția de participare se depune pănă la ora 9.30 din data de 25.01.2018.