Ședința extraordinară a CL Zerind din 10.12.2015

 

ROMANIA

JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL ZERIND

TABEL

cu situatia hotararilor adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local Zerind din data de

10.12.2015.

Numarul hotararii

Titlul hotararii

Numarul de voturi

HOTARAREA NR.109./2015

privind aprobarea ordinei de zi a sedintei din data de 10.12.2015

7 voturi ,,pentru,,

HOTARAREA NR.110./2015

aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Zerind din 25.11.2015.

7 voturi ,,pentru,,

HOTARAREA NR.111./2015

privind aprobarea rectificarii bugetului si a planului de investitii al Consiliului Local Zerind pe anul 2015;

7 voturi ,,pentru,,

HOTARAREA NR.112./2015

ANEXA

privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al Comunei Zerind

7 voturi ,,pentru,,

PRESEDINTE                                     SECRETAR

VAS ALEXANDRU-ATILA          jr.BONDAR HENRIETTE –KATALIN